Premie aanvragen

* Mantelzorgtoelage voor zieke of zorgbehoevende familieleden

- Voor de verzorging van hulpbehoevende bejaarde inwoners van Tessenderlo, vanaf 65 jaar, kunnen familieleden of  partners die de hulpbehoevende verzorgen,  een mantelzorgtoelage aanvragen.

- De toelage bedraagt € 37,00 per maand indien de mantelzorger inwoont bij de hulpbehoevende bejaarde en € 15,00 per maand indien de hulpbehoevende bejaarde thuiswonend en mantelzorg niet-inwonend is.

- De hulpbehoevende bejaarde moet een tegemoetkoming van FOD Sociale Zekerheid ontvangen.

- De toelage wordt tijdens de maand december aan de mantelzorger uitbetaald, na jaarlijks onderzoek van het dossier.

* Mantelzorgtoelage thuisverzorging van een gehandicapt kind

- Inwoners van Tessenderlo die thuis als gezinshoofd de verzorging en de opvoeding van een ongehuwd zwaar gehandicapt kind (jonger dan 25 jaar) op zich nemen, kunnen een toelage aanvragen.

- De toelage bedraagt € 37,00 per maand wanneer het gehandicapte kind thuis wordt verzorgd en € 12,50 per maand wanneer het kind in een instelling verblijft.

- Het gehandicapt kind moet 80% gehandicapt zijn of  6 punten in pijler 1 van de verhoogde kinderbijslag scoren.

- De toelage wordt tijdens de maand december aan het gezinshoofd uitbetaald, na jaarlijks onderzoek van het dossier.

* Premie palliatieve thuiszorg :

De palliatieve premie is een eenmalige financiële vergoeding van 250 euro die toegekend wordt wanneer terminale patiënten thuis verzorgd worden. Om de premie aan te vragen, moet je het betalingsbewijs van de mutualiteit van de “financiële tegemoetkoming voor een patiënt die thuis palliatieve verzorging geniet” meebrengen naar de Sociale Dienst.
Reglement palliatieve premie: Palliatieve_premie_reglement


Contact :
Sociaal Huis 
Solveld 32 (parking via Gerhagenstraat 39) - 3980 TESSENDERLO
013 66 17 50, fax 013 67 34 
Stuur e-mail
www.ocmwtessenderlo.be