Leefloon/Equivalent leefloon

Indien je geen of een laag inkomen hebt, kan je onder bepaalde voorwaarden, een basisinkomen verkrijgen. Dit heet het leefloon.

Het recht op maatschappelijke integratie, waarvan het leefloon een onderdeel is, is aan een aantal voorwaarden verbonden. Het leefloon is echter maar één van de vormen van hulpverlening van het OCMW. De opdracht van het OCMW is niet om een inkomen toe te kennen, maar wel de kans te bieden om terug zelfstandig een eigen leven in handen te nemen. Indien het mogelijk is, tracht men via een tewerkstelling de integratie in de maatschappij te verzekeren.


De belangrijkste voorwaarden om recht te hebben op maatschappelijke integratie zijn:

 • verblijfplaats: in België verblijven;  
 • leeftijd: meerderjarig zijn (of ontvoogd door huwelijk, of een kind ten laste hebben); 
 • nationaliteit: Belg (ofwel EG-onderdaan met verblijfsrecht langer dan 3 maand, ofwel vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister, ofwel erkend vluchteling, ofwel erkend staatsloze); 
 • inkomen: bestaansmiddelen lager dan het bedrag van het leefloon; 
 • werkwilligheid: werkbereid zijn, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet kan; 

Het recht op maatschappelijke integratie kan toegekend worden in de volgende vormen:

 • een tewerkstelling (voor -25 jarigen binnen de drie maanden na de aanvraag); 
 • een individueel integratieproject dat leidt tot een tewerkstelling (verplicht voor -25-jarigen); 
 • een leefloon (in afwachting van een tewerkstelling of tijdens het individueel integratieproject). 

Het equivalent leefloon is een financiële steun die door het OCMW aan personen wordt toegekend die geen recht hebben op het leefloon, maar die zich in een gelijkaardige behoeftige situatie bevinden.

Het leefloon/equivalent leefloon bedraagt op 1/9/2015 (datum laatste aanpassing):

 • samenwonende personen: € 578,27* (op maandbasis)
 • alleenstaande personen: € 867,40* (op maandbasis)
 • persoon met gezinslast: € 1.156,53* (op maandbasis)

*geïndexeerde leefloonbedragen op 1 juni 2016.

Contact:
Sociaal Huis Tessenderlo
Solveld 32 (parking via Gerhagenstraat 39) - 3980 TESSENDERLO
013 66 17 50, fax 013 67 34 34
Stuur e-mail
www.ocmwtessenderlo.be