Leefloon/Equivalent leefloon

Indien je geen of een laag inkomen hebt, kan je onder bepaalde voorwaarden, een basisinkomen verkrijgen. Dit heet het leefloon. Het equivalent leefloon is een financiële steun die door het sociaal huis aan personen wordt toegekend die geen recht hebben op het leefloon, maar die zich in een gelijkaardige behoeftige situatie bevinden.

Lees hier alles over het leefloon.
Lees hier alles over het equivalent leefloon.