Huis van het Kind Tessenderlo

Aanstaande ouders, kinderen én jongeren vinden moeilijk de weg in het talrijke aanbod binnen onze gemeente. Met het huis van het Kind Tessenderlo brengen we organisaties en initiatieven die actief zijn op het vlak van gezinsondersteuning binnen Tessenderlo, samen. De nadruk ligt op een goede samenwerking en doorverwijzing tussen verschillende diensten.

Het huis van het Kind bundelt en promoot het aanbod van de verschillende partners. Op die manier is er een groter draagvlak om ons aanbod bekend te maken en ontstaan er nieuwe initiatieven. Zo werd bijvoorbeeld bij de aanvang van dit schooljaar in elke school aan ouders hulp geboden bij het aanvragen van de studietoelage. 

In de actieve werking van het Huis van het Kind zijn onder meer alle scholen uit Tessenderlo vertegenwoordigd. Maar ook andere partners zijn nauw betrokken. Al onze partners vind je onderaan.

Er is geen fysiek Huis van het Kind. We zetten in op het netwerk van partners en de website www.huisvanhetkindtessenderlo.be.
Daar wordt informatie gebundeld per thema: zwangerschap, baby’s en peuters, gezinnen met kleuters, lagereschoolkinderen of tieners en jongvolwassenen. Je vindt er ook een agenda met allerlei activiteiten per doelgroep in Tessenderlo en omgeving.
De website groeit nog steeds zodat in de toekomst alle informatie rond deze thema’s gebundeld is op dit platform. In de toekomst moet het bijvoorbeeld mogelijk zijn om alle kinderopvanginitiatieven terug te vinden op deze website.

Huis van het Kind Tessenderlo werkt samen met verschillende partners.

 • Academie voor Muziek en Woord
 • Arktos vzw
 • Basisschool De Letterberg
 • Basisschool HARTeLU(s)T
 • Campus Russelberg
 • Centrum voor Alcohol en ander Drugproblemen Limburg
 • CLB GO!
 • Cultuurhuis
 • Expertisecentrum Kraamzorg Amerijtje
 • Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning
 • Gemeentelijke diensten zoals Sportdienst, Jeugddienst
 • Gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang Pinokkio
 • Gezins- en groepsopvang Felies
 • Kind en Gezin
 • Kind in Nood Tessenderlo
 • Kinderzorg - De Voorzorg
 • Looise Logopedisten
 • Opvoedingswinkel West-Limburg
 • Pius X College
 • Pius X Middenschool
 • Sociaal huis Tessenderlo
 • Sint-Vincentius
 • Technisch Heilig Hart Instituut
 • VCLB Diest-Tessenderlo
 • Vrij CLB west-Limburg
 • Vrije basisschool De Lettertrein
 • Vrije basisschool Wereldwijzer
 • Vrije kleuterschool Wiebelwoud

Meer info over de Huizen van het Kind lees je hier.

Je kan terecht bij:

Lotte Nuyts
Projectmedewerker Sociaal Huis
Solveld 32
3980 Tessenderlo
013 67 95 93
Stuur e-mail.
www.huisvanhetkindtessenderlo.be