Voorzitter

De leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn duiden in hun midden een voorzitter aan. De voorzitter van de Raad is van rechtswege voorzitter van de bijzondere comités. Joris Billen is voorzitter van Sociaal Huis Tessenderlo.
De voorzitter leidt de activiteiten van het Sociaal Huis. Hij zorgt voor het voorafgaand onderzoek van de zaken die aan de raad of de bijzondere comités worden voorgelegd. Hij roept de vergaderingen bijeen en stelt de agenda hiervan vast. Hij is eveneens belast met de uitvoering van de beslissingen van de bestuursorganen. De voorzitter vertegenwoordigt het Sociaal Huis in gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.
In dringende gevallen kan de voorzitter beslissen over het toekennen van hulpverlening aan personen en gezinnen. Deze hulpverlening kan zowel materieel als financieel van aard zijn (bvb. voedselpakket, onderdak, financiële steun, ..).

Contact:

voorzitter

Sociaal Huis Tessenderlo
Joris Billen
Voorzitter
Solveld 32 (ingang via Gerhagenstraat 39)
Tel: 0486 67 87 66
Stuur e-mail