Minder Mobielen Centrale

Vervoer voor personen met een beperkt inkomen en die problemen ondervinden om zich te verplaatsen. Liftbus.

De MMC vervoert mensen met een beperkt inkomen, die problemen ondervinden om zich te verplaatsen. Meestal gaat het om personen die omwille van hun leeftijd, hun handicap of ziekte geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Het vervoer gebeurt meestal om sociale redenen: familiebezoek, kaartclub, kapper, boodschappen doen, bank,  tandarts, begrafenis, ziekenhuis, …
We beschikken ook over een liftbus waardoor we ook personen met een rolstoel kunnen vervoeren.

Voorwaarden om lid te worden:

  • Je moet minder mobiel zijn wegens leeftijd, ziekte of handicap.
  • Je inkomen mag maximum tweemaal het leefloon bedragen. Het inkomensonderzoek gebeurt via de maatschappelijk assistenten van het Sociaal Huis.

Kostprijs:

  • Het jaarlijks lidgeld bedraagt (op 01.01.2015): € 8,00 (wie na 30 juni lid wordt, betaalt slechts € 4,00).
  • Je betaalt  aan  de  chauffeur  € 0,30 per kilometer.  Het  aantal  kilometers  wordt gerekend  vanaf  het  thuisadres  van  de  chauffeur en terug.
  • Ongeacht het aantal kilometers betaal je tot en met 10 km steeds een minimum bedrag van € 3,00.
  • Vervoer voor chemo, stralingen, dagopvang wordt grotendeels terugbetaald door de mutualiteit.
  • Wij rekenen geen wachtgelden aan.

Contact:
Dienstencentrum Den Heuvel
Berlinde Cools
Solveld 32 (ingang via Gerhagenstraat 39)
Tel:  013 679 594
Stuur e-mail

MMC_nieuwebus

Extra info of documenten