Minder Mobielen Centrale

De MMC vervoert mensen met een beperkt inkomen, die problemen ondervinden om zich te verplaatsen. Meestal gaat het om personen die omwille van hun leeftijd, hun handicap of ziekte geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. We beschikken ook over een liftbus waardoor we ook personen met een rolstoel kunnen vervoeren.

Extra info of documenten