Seniorenraad

De seniorenraad is een inspraakorgaan dat bevoegd is om advies te geven aan het beleid over seniorenzaken.

De seniorenraad verdedigt de belangen van alle Looise senioren, De seniorenraad richt ook enkele activiteiten in voor senioren, in samenwerking met het sociaal huis, of bijvoorbeeld met de gemeentelijke sportraad.
De voorzitter van de seniorenraad is Georges Keusters. De raad is samengesteld uit afgevaardigden van alle gepensiondeerdenbonden, het dienstencentrum en het sociaal huis. De exacte samenstelling van de seniorenraad kan opgevraagd worden bij het sociaal huis.

Je kan George Keusters bereiken op het nummer 013 66 20 41..
Meer info krijg je ook bij Tinne Lintermans, maatschappelijk assistente ouderenzorg bij het sociaal huis. Klik hier om haar een e-mail te sturen of neem telefonsch contact op het nummer 013 67 95 95.